Belastingfraude Juweliersketen 500.000 euro

Eis: 500.000 euro boete tegen juweliersketen in onderzoek naar belastingfraude en niet-naleven Wwft

9 april 2019 – Functioneel Parket

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam een boete van 500.000 euro geeist tegen een juweliersketen in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude bij de verkoop van horloges aan een horlogehandelaar.
Tegen de horlogehandelaar eist het OM een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk.
Het OM verwijt de juwelier en horlogehandelaar valsheid in geschrift, belastingfraude en het overtreden van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft):

“Het gaat hier veelal om horloges die de gemiddelde burger zich niet kan veroorloven en waarvan het bekend is dat zij zeer populair zijn in het criminele milieu.

En juist het criminele milieu is er zeer bij gebaat dat zij ongezien en contant – niet traceerbaar – dergelijke horloges kunnen kopen” zei de officier op zitting.

Onderzoek FIOD Horlogehandelaar

Uit onderzoek door de FIOD blijkt volgens het OM dat de horlogehandelaar in 2011 voor ruim 2.000.000 euro aan horloges heeft aangeschaft bij de juweliersketen.
Hij deed dit op papier voor zijn eenmanszaak, een horlogehandelaar in Duitsland en een bedrijf uit Bulgarije.

Het overgrote deel van de horloges werd door hem contant afgerekend op het hoofdkantoor van de gedagvaarde juweliersketen in Diemen.

Het is niet traceerbaar gebleken waar de horlogehandelaar het geld vandaan had en waar de horloges naartoe zijn gegaan. Uit onderzoek door de FIOD blijkt wel dat de horloges niet naar de buitenlandse horloge handelaren zijn gegaan.
Aan wie ze wel zijn verkocht is daardoor volstrekt onduidelijk. De juweliersketen wordt verweten dat zij haar poortwachtersrol die zij volgens de Wwft heeft, niet naar behoren vervulde.

Ze hebben de contante betalingen voor de horloges niet juist doorgemeld aan de FIU, door niet te melden dat het telkens de horlogehandelaar was die contant betaalde in plaats van de buitenlandse bedrijven. “Hierdoor wordt de overheid een mogelijkheid ontnomen nader onderzoek te doen naar natuurlijke personen die blijkbaar over grote hoeveelheden contante geldbedragen kunnen beschikken. Terwijl dit nadere onderzoek de kern van de wetgeving is.”

Belastingfraude Met Horloges

Daar komt nog bij dat verdachten volgens het OM ook belastingfraude hebben gepleegd. Indien horloges worden verkocht aan horloge handelaren uit andere Europese Lidstaten, hoeft de verkopende partij geen BTW belasting in rekening te brengen.

De BTW wordt namelijk uiteindelijk door de handelaar afgedragen als aan een consument wordt geleverd.

Zowel de ontvanger als ook de afzender van de levering moeten dan wel aangifte doen en degene die de levering doet mag alleen tegen 0% leveren als hij ook kan aantonen (met boeken en bescheiden) dat de goederen daadwerkelijk naar die ondernemer in die andere lidstaat zijn gegaan.

Dat laatste is van belang voor het controlemechanisme: zowel de verzender van de goederen als de ontvanger geven dit beide in een systeem zodat binnen de Europese Unie kan worden gecontroleerd of er ergens binnen de EU daadwerkelijk belasting wordt betaald.

Uit het onderzoek door de FIOD komt naar voren dat de horloges niet werkelijk aan de desbetreffende handelaren in het buitenland zijn geleverd.
Er zou dus ook niet tegen 0 % tarief geleverd hadden mogen worden door de juwelier aan de Nederlandse horlogehandelaar.

De belastingdienst is hierdoor inkomsten misgelopen, aldus het OM.

Ernstige feiten belastingfraude

Het OM ziet belastingfraude en de daarmee gepaard gaande valsheden als ernstig, zei de officier op zitting:

“Belastingontduiking betekent dat geen belasting wordt afgedragen waardoor minder wordt meebetaald aan de publieke voorzieningen die uit de staatskas worden gefinancierd.

Ook levert belastingfraude altijd een concurrentievoordeel op. Zelfs als je er zelf niet zo veel mee opschiet, zijn andere partijen eerder geneigd om ook van jouw faciliteiten gebruik te maken.
En dus andere hardwerkende branchegenoten die alles wel netjes volgens de regels doen het nakijken hebben. En dus omzet verliezen.”

En juist in de luxe juweliersbranche brengt deze vorm van belastingfraude extra risico’s met zich mee: “Indien criminelen ongezien en contant – niet traceerbaar – dergelijke horloges kunnen kopen wordt een patser cultuur in stand gehouden, “zei de officier. “En dat niet alleen: criminelen komen zonder enige moeite aan dure horloges.

De laatste jaren wordt ook steeds meer bekend over betalingssystemen met dure horloges, bijvoorbeeld als onderpand. Ook deze kant van de criminaliteit kan slechts bestaan zolang verdachten het mogelijk maken dat dure horloges ongezien langs de overheidsdiensten kunnen glippen.”

Het Om eist tegen de juweliersketen 500.000 euro boete

Verdachten hebben commerciële belangen laten prevaleren volgens het OM: “Makkelijke snelle inkoop en verkoop zonder gedoe. Zeker als het ging om minder courante onderdelen van series.
En daarbij hebben verdachten andere belangen volledig uit het oog verloren. Maatschappelijke belangen, dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor een veilige en eerlijke samenleving.
Een samenleving waar criminaliteit, verwevenheid van de boven- en onderwereld zo veel mogelijk wordt teruggedrongen en waarbij uiteraard op het scherpst van de snede mag worden geconcurreerd maar wel de grenzen moeten worden gerespecteerd.” Iedereen die in een branche werkt waar zoveel geld in omgaat dient die verplichtingen in acht te nemen, zei de officier.

Het OM stelt dat verdachten dat niet hebben gedaan.

Het Om eist tegen de juweliersketen 500.000 euro boete. Tegen de horlogehandelaar eist het Om 15 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 maanden voorwaardelijk.

De zitting gaat vanmiddag verder en dan maakt de rechtbank bekend wanneer ze uitspraak doet.

Bron: OM