Brexit: stand van zaken

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Het VK en de EU hebben in 2018 een akkoord bereikt over de voorwaarden voor deze zogeheten Brexit. Het Britse parlement heeft dit akkoord echter niet goedgekeurd. De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben daarom besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. Of zoveel eerder als het Britse parlement het Brexit akkoord heeft goedgekeurd. 

Geen akkoord (no deal)

De kans dat het uiteindelijk niet lukt om tot afspraken over de Brexit met het VK te komen (no deal) is nog steeds aanwezig. Er kan dus nog steeds een no deal-Brexit plaatsvinden op 31 oktober. In dat geval kan er voor beide partijen overlast ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan lange wachtrijen in de havens en vertragingen bij het luchtvaartverkeer. De regering werkt daarom hard aan het beperken van de overlast van een no deal. Het is belangrijk dat bedrijven, instellingen en burgers zich blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief no deal.

Overgangsfase bij goedkeuring akkoord

Als het Britse parlement alsnog voor 31 oktober instemt met het Brexit akkoord, dan treedt het VK uit de EU op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand (niet later dan 1 november 2019). Vanaf de uittreding gaat een overgangsfase in werking tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot en met 31 december 2022.

Het akkoord bevat verder  afspraken over:

  • de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU: voor hen verandert er voorlopig vrijwel niets;
  • hoeveel en hoelang het Verenigd Koninkrijk meebetaalt aan de Europese begroting;
  • de grens tussen Ierland en Noord-Ierland (Engels).

Lees meer over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU in een pdf-document van de Europese Commissie. U kunt het document in het Engels en Nederlands downloaden.

Naast het Britse parlement moet het Europees Parlement het akkoord ook nog goedkeuren. Pas hierna kunnen de EU en het VK de afspraken van het akkoord gaan uitvoeren.

Overgangsperiode voor Britten in Nederland

Op 7 januari kondigde de Rijksoverheid een nationale overgangsperiode aan tot 1 juli 2020 voor Britten in Nederland. Dit is voor het geval er geen akkoord tussen de EU en het VK wordt gesloten. In deze overgangsperiode verandert er niets voor de Britten die in Nederland wonen. Zij hebben voldoende tijd om een nieuwe verblijfsvergunning te regelen.

Nieuwe relatie

Pas na de Brexit kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt dan ook pas nadat deze fase van de onderhandelingen is afgerond.

Proces Brexit-onderhandelingen Hoe ziet het proces van de onderhandelingen over de Brexit tussen het VK en de EU eruit?

2021

1 januari 2021

Start van de nieuwe relatie tussen de EU en het VK, mits er een akkoord is bereikt dat is bekrachtigd door de EU-lidstaten, het Europees Parlement en het Britse parlement.

2020

31 december 2020

Einde van de overgangsfase, mits er een terugtrekkingsakkoord is bereikt dat is bekrachtigd door de EU, het Europees Parlement en het Britse parlement.

2019

10 april 2019

De 27 EU-lidstaten die overblijven na de Brexit verlenen opnieuw uitstel aan het Verenigd Koninkrijk. Nu tot en met uiterlijk 31 oktober 2019. Het VK moet dan wel ook deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, die worden gehouden vanaf 23 mei.

29 maart 2019

Het Britse Lagerhuis keurt het terugtredingsakkoord voor de derde keer af. Het VK heeft tot uiterlijk 12 april 2019 de tijd om te laten weten wat het nu wil doen:

  • het terugtredingsakkoord alsnog goedkeuren
  • opnieuw uitstel vragen
  • Brexit intrekken of
  • de EU verlaten zonder deal

21 maart 2019

De 27 EU-landen die overblijven na de Brexit zijn bereid het Verenigd Koninkrijk uitstel te geven van de Brexit. (De eerder geplande datum van de Brexit was 29 maart 2019.)

Als het Britse Lagerhuis uiterlijk op 29 maart alsnog akkoord gaat met het terugtreding akkoord, dan volgt er uitstel voor de Brexit tot 22 mei, zodat er genoeg tijd is alle benodigde wetten door te voeren.

Als het Britse Lagerhuis het akkoord niet goedkeurt, dan krijgt het VK uitstel tot 12 april.

20 maart 2019

De Britse premier May heeft de EU verzocht om een uitstel van de Brexit-datum tot 30 juni 2019.

De overige 27 EU-landen moeten het verzoek eerst nog unaniem goedkeuren. Dit verzoek tot uitstel betekent echter niet dat een ‘no deal’ nu is uitgesloten.

12 maart 2019

Het Britse parlement wijst het voorlopig akkoord voor de tweede keer af. Nu moet de Britse regering opnieuw aangeven hoe zij tot een oplossing wil komen.

15 januari 2019

Het Britse parlement wijst het voorlopig akkoord af. Nu moet de Britse regering aangeven hoe zij tot een oplossing wil komen.

2018

25 november 2018

De regeringsleiders van de EU-landen stemmen in met het voorlopig akkoord over de Brexit.

13 november 2018

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk bereiken een voorlopig akkoord over de afspraken over de Brexit. 

19 maart 2018

De EU en het VK bereiken een voorlopig akkoord over onder andere een overgangsfase tot 31 december 2020, waarin alle EU-regels blijven gelden.

Voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland worden voorlopige afspraken gemaakt.

2017

15 december 2017

De 27 EU-landen stellen vast dat er voldoende voortgang is geboekt in de 1fase. Hierdoor kan de 2fase van de onderhandelingen van start gaan.

In deze fase worden de onderhandelingen over het terugtrekking akkoord uitgebreid met gesprekken over een overgangsfase en verkenning van de toekomstige relatie tussen de EU en het VK.

8 december 2017

De EU en het VK bereiken een voorlopig akkoord over burgerrechten en de financiële afwikkeling van de Brexit.

19 juni 2017

Start van de 1fase van de onderhandelingen tussen de EU en het VK.

29 maart 2017

Het VK stelt Artikel 50 in werking; hiermee kunnen de onderhandelingen over de uittreding van start. Hier is 2 jaar de tijd voor.

2016

23 juni 2016

Het Brexit-referendum vindt plaats in het VK. De meerderheid (51,89%) van de kiezers stemt voor uittreding van het VK uit de EU.