BTW Carrouselfraude

Wanneer pleegt een ondernemer BTW Carrouselfraude? Als hij de BTW die hij ontvangt van zijn afnemers niet afdraagt aan de Belastingdienst.
De frauderende ondernemer steekt de niet afgedragen BTW in zijn eigen zak. Omdat de goederen vaak een rondje maken langs dezelfde ondernemers spreekt men van Carrouselfraude.

Niet zelden zitten in de Carrousel een aantal eerlijke ondernemers, die doorgaans niet weten dat ze betrokken zijn bij deze vorm van fraude.

Dat doet de fraudeur om de aandacht van de Belastingdienst af te leiden. De fraudeur is doorgaans niet meer te traceren als de fraude, vaak pas maanden later, wordt ontdekt. Niet zelden treffen de Belastingdienst en het OM slechts een failliete of een door de fraudeur leeggehaalde bv aan.

De frauduleuze  ondernemer is, met duizenden of zelfs met miljoenen euro’s, tijdig vertrokken naar een zonnig land.

Carrouselfraude is niet makkelijk te voorkomen

Het door een frauderende ondernemer niet afdragen van BTW aan de Belastingdienst, terwijl hij die wel in rekening heeft gebracht, is niet makkelijk te voorkomen.
Waarom niet? Omdat de handelsketen vaak ingewikkeld in elkaar zit.

Zowel de Belastingdienst als eerlijke ondernemers worden erdoor misleid. Eerlijke ondernemers kunnen midden in een carrouselfraude zitten zonder het zelf in de gaten te hebben.

De werking van BTW Carrouselfraude

Een grensoverschrijdend voorbeeld maakt hoogstwaarschijnlijk duidelijk hoe BTW carrouselfraude werkt.
Er zijn bij deze vorm van fraude zijn minimaal drie bedrijven betrokken.
Het betreft bedrijven in verschillende landen. Minimaal een bedrijf, het bedrijf van de frauderende ondernemer, brengt wel BTW in rekening maar draagt die niet af aan de Belastingdienst.

Bij een grensoverschrijdende levering van goederen binnen de Europese Unie, bijvoorbeeld de levering van goederen door een Franse onderneming aan een Nederlandse onderneming, hoeft geen btw worden afgedragen.

De goederen worden door de Franse onderneming geleverd tegen het nultarief. Omdat de Franse onderneming de Nederlandse onderneming geen btw in rekening brengt, hoeft de Nederlandse onderneming ook geen btw af te dragen.

Deze Nederlandse onderneming  verkoopt de goederen vervolgens aan een andere Nederlandse onderneming. Bij deze verkoop brengt de Nederlandse onderneming btw in rekening bij de onderneming die de goederen ontvangt.

Hij draagt die btw echter niet af aan de Belastingdienst. De verkopende Nederlandse ondernemer is dus een fraudeur.

De ontvangende Nederlandse ondernemer trekt de door hem betaalde BTW af als voorbelasting. Vervolgens verkoopt hij de goederen, tegen het nultarief, weer aan een onderneming in Frankrijk. De carrousel kan beginnen aan zijn volgende ronde.

BTW Carrouselfraude en de mogelijke gevolgen voor eerlijke ondernemers

Doorgaans is niet iedereen die betrokken is bij deze vorm van fraude een frauderende ondernemer. Twee ondernemers uit het zojuist genoemde voorbeeld, de onderneming in Frankrijk en de tweede onderneming in Nederland, zijn als ondernemers zonder het te willen of te merken betrokken geraakt bij deze vorm van fraude.

Voor deze onschuldige ondernemers blijft de deelname aan BTW Carrouselfraude niet altijd zonder gevolgen.

Waarom niet? Omdat de Belastingdienst van mening kan zijn dat deze ondernemingen wisten of hadden moeten weten dat ze betrokken waren bij deze vorm van belastingfraude.

De Belastingdienst kan besluiten om deze ondernemers het recht op btw-aftrek bij het afnemen van goederen of diensten met btw te weigeren. 

Een aantal goederen wordt door de Belastingdienst gezien als carrouselfraude gevoelig. Voor deze goederen geldt daarom een hogere aansprakelijkheid.

Van verhoogde aansprakelijkheid is onder andere sprake bij computerapparatuur en -programmatuur en bij foto-, film-, en geluidsapparatuur.

Ben je als eerlijke ondernemer betrokken bij carrouselfraude bij de levering van deze goederen? Je kunt dan hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het volledige niet afgedragen btw-bedrag.

Het herkennen van Carrouselfraude

Natuurlijk wil je als eerlijke ondernemer niet onbedoeld betrokken raken bij een carrousel. Let daarom op de volgende signalen:

  • Worden er goederen aangeboden die gemakkelijk te verhandelen zijn en die een hoge waarde hebben? Als deze goederen geboden worden voor beduidend minder dan de gangbare marktprijs is er hoogstwaarschijnlijk sprake van fraude.
  • Heb je te maken met steeds wisselende leveranciers, kopers of handelaren? Zijn die vaak pas kort actief? Waarschijnlijk is er sprake van fraude.
  • Geeft een leverancier op voorhand aan wie de goederen moeten worden doorverkocht? Word je gevraagd om branchevreemde artikelen te verkopen. Word je gevraagd om deel te nemen aan een parallelhandel? Ook in die gevallen is er hoogstwaarschijnlijk sprake van fraude.

Voorkomen van btw-fraude met de verlegging maatregel

Ben je een eerlijke ondernemer die fraudegevoelige goederen als spelcomputers, tablets en mobiele telefoons koopt.

Dan wil je natuurlijk voorkomen dat je betrokken raakt bij BTW Carrouselfraude. Maak daarom gebruik van de verlegging maatregel. Je verlegt de btw dan naar de ondernemer waar je zaken mee doet. Jij betaalt dan geen btw.

De ondernemer waar je zaken mee doet betaalt dan de btw. Je verlegt de btw door op de factuur ‘btw verlegd’ te vermelden.

Ook moet op de factuur het btw nummer van de ondernemer naar wie je de factuur hebt verlegd worden vermeld.
Doe je zaken met een ander EU-land? Ook dan kan de verleggingsregeling gelden.

Maatregelen van de EU om btw-fraude te voorkomen

Door de btw-fraude/carrouselfraude in de EU lopen de lidstaten van de EU ieder jaar miljarden mis aan btw-inkomsten. Daarom heeft de EU voorgesteld om het btw-stelsel in de EU ingrijpend te hervormen.

De EU stelt voor om de verkoop van goederen tussen de EU-landen op dezelfde wijze te belasten als de verkoop van goederen binnen de diverse lidstaten.

  • Momenteel is de grensoverschrijdende handel tussen EU-landen vrijgesteld van BTW. Frauderende ondernemers maken hier gebruik van door btw te innen, het geld niet af te dragen aan de overheid en vervolgens met de winst tijdig te verdwijnen. De EU stelt  daarom voor om btw te heffen op de grensoverschrijdende handel tussen ondernemingen.
  • Internationaal opererende ondernemingen kunnen eenvoudiger aan hun btw-verplichtingen voldoen als er een systeem komt met één loket. Via een online portaal kunnen handelaren in hun eigen taal betalingen en aangiften doen. Vervolgens kunnen de EU-landen de btw direct aan elkaar afdragen.
  • De EU kiest voor het beginsel van ‘bestemming’. Het definitieve btw-bedrag wordt altijd afgedragen aan de lidstaat van de uiteindelijke consument. Tegen welk tarief? Tegen het tarief van dat EU-land.
  • De EU stelt voor om de bureaucratie te verminderen. De factureringsregels worden vereenvoudigd. Verkopers kunnen dan, ook als ze in het buitenland zaken doen, facturen opstellen volgens de regels van hun eigen land. Bovendien hoeven de ondernemingen voor hun belastingadministratie geen verzamellijst, een lijst met grensoverschrijdende transacties, meer op te stellen.