Btw op Bier

Gezellig een biertje drinken in de kroeg, je ooit afgevraagd hoeveel btw op bier en andere dranken aanwezig is?

Naast Btw is er ook Accijns, hieronder probeer ik kort aan je uit te leggen hoe het zit.

Btw op bier (en bier mengsels) met meer dan 0,5% alcohol en andere dranken met meer dan 1,2% alcohol 

vallen onder het 21%-tarief. 

Hieronder vallen ook samengestelde alcoholhoudende dranken zoals:

mixdranken

advocaat 

boerenjongens 

boerenmeisjes

kruidenwijn 

Op likeuren lijkende kruidenextracten

Onder het 9%- btw tarief vallen:

bier (en biermengsels) met 0,5% alcohol of minder en andere dranken met 1,2% alcohol of minder

eetwaren die alcohol bevatten, zoals bonbons

alcoholhoudende essences die bestemd zijn voor de bereiding van eten en drinken die onder het 9%-tarief vallen

Verkopen van dranken in de horeca

Btw op alcoholvrij bier 

Als het gaat om bier met minder dan 0,5 alcohol geldt het tarief van 9% Btw

Bier (en biermengsels) met minder dan 0,5% alcohol en andere dranken met minder dan 

 1,2% alcohol vallen onder het 9%-tarief.

Bron Belastingdienst.

Btw alcohol in de horeca

Btw alcohol in de horeca, de horeca maakt gebruik van 0 % BTW, 9% BTW, en 21% BTW. 

Hieronder de verdeling van de meest voorkomende Dranken en de Btw tarieven:

Koffie/ thee 9% BTW

Frisdranken 9% BTW

Keukengerechten 9% BTW

Snoepgoed & Kauwgom 9% BTW

Bieren 21% BTW

Alcoholvrije bieren (< 0,5% Alc.) 9% BTW

Wijnen 21% BTW

Gedistilleerd 21% BTW

Logies/ overnachtingen 9% BTW

Zaalhuur 21% BTW

Non-Food 21% BTW

Opbouw prijs btw op bier

De prijs van een biertje bestaat uit verschillende componenten.

Je hebt de kale prijs voor het bier, de accijns en de BTW.

De prijs die je betaalt voor een fluitje in de kroeg is rond de € 3,00. 

Hierbij is ongeveer €2,33 de kale prijs van het bier. Verder betaal je € 0,15 aan accijns en € 0,52 aan BTW.

Hoe wordt de accijns op bier berekend?

Voor bier zijn er verschillende tarieven voor accijns

Niet het alcoholgehalte van het drankje is bepalend voor het tarief, maar het gaat om het extract-gehalte

Het extract-gehalte wordt ook wel uitgedrukt in graad plato (°P). Hiermee wordt het gehalte van stoffen die in het stamwort van het bier zitten aangeduid, plus het extractgehalte van de stoffen die na de gisting aan het bier worden toegevoegd

Graad plato (°P)

Eén graad Plato is gelijk aan één gewichtsprocent droge, opgeloste stoffen in vloeistof.

Het aantal procent droog, opgeloste stoffen in het wort wordt het stamwortgehalte genoemd.

In Europa wordt het stamwortgehalte met het oog op de accijnsheffing verplicht in graden Plato aangegeven. 

De maat is ontwikkeld door de wetenschapper Karl Balling (Oostenrijks) in 1843 en later voor de Duitse Keizerlijke Commissie verbeterd door Fritz Plato, van wie de naam is overgenomen.

Ook bij het uiteindelijke bier kan de Plato-schaal worden gebruikt, om te bepalen welke “body” er na vergisting in overblijft. 

Bij veel biersoorten wordt het uiteindelijke alcohol-percentage een 30% tot 50% van het stamwortgehalte, dit hangt ook sterk af van de vestigings graad

Wil je meer weten over de Btw?

Lees meer over Btw op ons blog