Btw Tarieven

Op 1 januari 1969 ging de Btw (belasting over de toegevoegde waarde) in.
Het systeem van de Btw-heffing houdt in, dat de omzetbelasting uitsluitend drukt op de uiteindelijke consumenten van goederen en diensten. Het systeem heeft het voordeel dat bij export de goederen geheel vrij van omzetbelasting de grens passeren. Alle voorbelasting is dan al verrekend of terugontvangen.

Exportvoordelen zullen zeker een rol gespeeld hebben bij de acceptatie van de Btw, want sinds de komst van de Btw kan de omzetbelasting geen concurrentie verstorende factor meer zijn binnen de Europese Gemeenschap.

Verlaagde Tarief

In Nederland kent men verschillende btw tarieven. Het algemene tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 6%. Doet u als ondernemer zaken met het buitenland, dan kan het Btw tarief van 0% of vrijstelling van Btw toepassing zijn.

Er zijn verschillende Btw-tarieven. Welk tarief je hanteert, hangt af van het soort dienst of product dat je levert. Sommige diensten of goederen zijn vrijgesteld van Btw. Denk bijvoorbeeld aan het werk van journalisten. Het kan ook voorkomen dat je als freelancer nu eens diensten levert die vrijgesteld zijn en dan weer diensten die belast zijn onder het 21%-tarief.

De btw tarieven zijn gebaseerd op de Europese Btw-richtlijnen. Europese landen moeten zich aan deze afspraken houden. Zo is afgesproken dat deze niet lager mogen zijn dan 15%.

 

Btw Tarieven geschiedenis

Tarieven

6% Tarief
Het 6%-tarief geldt voor een aantal diensten:
Het repareren van fietsen, schoeisel, lederwaren, kleding en huishoudlinnen
diensten van kappers, verkoop voedingsmiddelen in de horeca, ook het kweken van planten en het fokken van dieren.
Via deze link kom je op de website van de belastingdienst, hier kunt u nog meer informatie vinden over welke producten of diensten onder het 6% tarief vallen.

19% Tarief
Het 19% tarief  is per 1 oktober 2012 verhoogd naar 21%. Het lage btw-tarief, bleef onveranderd 6%. De verhoging van het btw tarief werd vanaf 2013 voor een deel gecompenseerd door onder andere een lagere inkomstenbelasting en loonbelasting.

21% Tarief
Het 21%-tarief geldt voor alle goederen en diensten die niet vrijgesteld zijn, en dus niet onder het 6%- of 0%-tarief vallen.

0% Tarief
Het 0%-tarief wordt gehanteert als u bijvoorbeeld goederen exporteert of opslaat in een douane-entrepot. U brengt dan geen btw in rekening. Op de factuur noteert u ook 0% btw.

Soms ontstaat er verwarring tussen het 0%-tarief en vrijgesteld zijn van Btw.
Het 0%-tarief heeft betrekking op diensten of producten die binnen Nederland belast zijn met BTW. Het verschil tussen dit tarief en de vrijstelling van BTW, die onder meer van toepassing is op de gezondheidszorg, het onderwijs en sociaal-culturele instellingen, heeft te maken met de aftrek van voorbelasting.

Als uw producten of diensten onder het 0%-tarief vallen, heeft u recht op aftrek van voorbelasting. Wanneer uw producten of diensten zijn vrijgesteld van BTW, is dat niet het geval. Het BTW-tarief van 0% is dus niet hetzelfde als worden vrijgesteld van BTW.

Btw Berekenen