Afbeeldingen Btw verlegd van online btw berekenen

Btw verlegd

In Nederland betaal je belasting over de producten die je als consument of bedrijf koopt.

Deze belasting wordt btw genoemd. Btw staat voor belasting over de toegevoegde waarde.

De btw is een belasting die onze overheid heft op de verkoop van diensten of producten. De

btw of omzetbelasting is een vorm van indirecte belasting. Als je als consument of bedrijf

bijvoorbeeld een artikel koopt in een winkel, dan berekent de winkel (in dit geval de

tussenpersoon) dit door aan jou als betaler, om vervolgens de btw af te dragen aan de

overheid. Je betaalt als consument of ondernemer dus niet direct de belasting aan de

overheid, maar doet dit via de winkel.

Wat is btw verleggen?

Van de verleggingsregeling is geen sprake wanneer de consument een product in de winkel

koopt. Het gaat bij het verleggen van btw over de handel, diensten en het leveren van

goederen tussen bedrijven en ondernemers. Zoals gezegd wordt btw ook wel

omzetbelasting genoemd. Wanneer jij als ondernemer btw in rekening brengt over jouw

omzet, betaal jij deze aan de overheid. In sommige gevallen hoef niet jij de btw te betalen

maar de ondernemer aan wie jij je diensten of producten levert.

Waarom zou je de btw verleggen?

Het verleggen van de btw kan voor jou als ondernemer voordelig uitpakken omdat je de btw

die je eigenlijk zelf zou moeten betalen, verlegt naar een andere ondernemer. Als je als

onderaannemer bijvoorbeeld werkt voor een hoofdaannemer, dan kun je de btw naar de

hoofdaannemer verleggen. Maar in sommige gevallen kan het dus ook voorkomen dat de

andere ondernemer de btw verlegt naar jou.

Wanneer kun je de btw verleggen?

Het verleggen van de btw komt onder andere voor in de volgende vormen van handel:

– Als je zaken doet met bedrijven uit het buitenland. Onder bepaalde voorwaarden kun

je de btw verleggen naar ondernemers in andere landen. Deze ondernemers betalen

dan de btw in hun eigen land.

– Bij het handelen in afval en oude materialen. Denk hierbij aan materialen voor

hergebruik zoals plastic, glas en papier.

– Elektronische apparaten zoals: spelcomputers, smartphones, tablets, chips en

laptops. In dit geval gaat het om factuurbedragen van €10.000,- en meer per levering

en per goederensoort.

– Bij de verkoop van goud kan ook de regeling ook toegepast worden. In dit geval

wordt de btw verlegd van de verkopende naar de kopende onderneming.

Kan het verleggen van btw ook toegepast worden bij dienstverlening?

Ja. Zoals eerder gezegd geldt de verleggingsregeling bij onderaanneming. Ditzelfde geldt ook

voor het uitlenen van personeel in de bouw, scheepsbouw en bij schoonmaakbedrijven. De

btw kan dan verlegd worden van de uitlener of onderaannemer naar de inlener of

hoofdaannemer. Ook bij andere niet materiële zaken kan de regeling van toepassing zijn. Dit

is bijvoorbeeld het geval bij de overdracht van emissierechten op broeikasgassen.

Kan de verlegginsregeling ook ten onrechte niet toegepast worden?

Ja dat kan. Je kunt bijvoorbeeld als onderaannemer de verleggingsregeling niet hebben

toegepast terwijl je dat wel had moeten doen. In dit geval heb je ten onrechte een factuur

met btw verstuurd. Deze btw moet je zelf alsnog aangeven en betalen. Uiteraard werkt de

regeling ook in de omgekeerde wijze. Dus als je een aannemer bent, en je hebt een factuur

ontvangen met btw terwijl de verleggingsregeling van toepassing is, dan mag je deze btw

niet aftrekken als voorbelasting.

Hoe zit het dan precies met btw aftrekken?

Als er btw naar jou verlegd is die je gebruikt voor belaste bedrijfsactiviteiten dan mag je de

verlegde btw aftrekken. Als jij degene bent die de belasting heeft verlegd, en je hebt

uitgaven gedaan voor deze activiteiten, dan mag je de btw die je hierover betaalt aftrekken

als voorbelasting.