afbeelding laag tarief online btw berekenen verhoging

verhoging lage btw tarief

Share
zonnepanelen online btw berekenen

Btw teruggave zonnepanelen

Btw teruggave voor alle kopers zonnepanelen

Huiseigenaren die in het verleden zonnepanelen hebben gekocht, kunnen betaalde btw over panelen en installatie terugvragen, Btw teruggave zonnepanelen ongeacht het jaar van aankoop.
Dat heeft staatssecretaris Snel besloten als reactie op een dringende oproep daartoe van Vereniging Eigen Huis.

Ook wordt de procedure voor mensen die alsnog btw terugvragen veel eenvoudiger: zij hoeven slechts één keer aangifte te doen in plaats van over alle verstreken jaren. Ook hier had de vereniging op aangedrongen.

Btw teruggave zonnepanelen, tot duizenden euro’s voordeliger

Directeur Belangenbehartiging Rob Mulder: ‘Wij zijn erg blij dat de staatssecretaris gehoor heeft gegeven aan onze oproep. De arbitraire tijdsgrens voor terugvragen is verdwenen en de procedure vereenvoudigd. Dat is goed nieuws. Btw-teruggave kan eigenaren honderden tot duizenden euro’s voordeel opleveren.’

Huiseigenaren die de btw over zonnepanelen en installatie daarvan terug willen krijgen, moeten zich laten registreren als btw-ondernemer. Vanaf eind december 2017 liep het storm bij de Belastingdienst met btw-teruggave verzoeken. Die grote toeloop leidde tot vertraging in de afhandeling van aanvragen bij de Belastingdienst.

De afgelopen maanden honoreerde de Belastingdienst alleen verzoeken over aankopen vanaf 2013 en over 2012, mits het verzoek voor 1 januari was ingediend. Teruggaafverzoeken over eerdere aankopen werden aangehouden. De Belastingdienst laat deze tijdsbepaling nu vallen. Vereniging Eigen Huis heeft hier krachtig voor gepleit.

Van Fuchs tot Hoge Raad

Op 20 juni 2013 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak in de zaak Fuchs. Sindsdien kunnen particulieren met zonnepanelen onder voorwaarden btw-ondernemer worden en zo de btw op aanschaf en installatie terugvragen.

Toenmalig staatssecretaris Weekers stelde dat kopers van na die datum binnen vijf jaar na het kalenderjaar van aanschaf hun aanvraag moeten indienen. Kopers van vóór 20 juni 2013 vingen bot.

De Hoge Raad oordeelde echter op 15 december 2017 dat de wet geen termijn stelt, waardoor ook consumenten die vóór 20 juni 2013 zonnepanelen kochten voor btw-teruggave in aanmerking kwamen.
Eind december 2017 bevestigde de Belastingdienst aan Vereniging Eigen Huis die mogelijkheid, maar stelde wel een verzoek tot teruggave binnen vijf jaar moest zijn ingediend.

Vereniging Eigen Huis startte daarop een campagne om huiseigenaren die in 2012 zonnepanelen hadden gekocht er toe te brengen nog vóór 1 januari 2018 hun verzoek in te dienen. Ook riep de vereniging kopers die al voor 2012 panelen kochten op om zich bij de Belastingdienst te melden voor teruggave. Lees de exacte uitleg van de regeling>

Share
Btw Calculator image

Btw Calculator

Share
Btw Berekenen image

Btw verleggen

Share
Btw berekenen 21% media markt korting

Mediamarkt Btw actie 2016

Share
wat is btw eigenlijk?

Wat is Btw eigenlijk?

Share