Hoelang Boekhouding bewaren

Hoelang boekhouding bewaren? ben je ondernemer, en wil je weten hoeveel jaar je boekhouding bewaard moet blijven?

Je bent wettelijk verplicht je administratie 7 jaar lang te bewaren.
Ook wel “fiscale bewaarplicht” genoemd

Het gaat hier om de basisgegevens,  onder deze gegevens vallen onder andere:

 • het grootboek
 • de debiteuren- en crediteurenadministratie
 • de voorraadadministratie
 • de in- en verkoopadministratie
 • de loonadministratie

De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven.

Uitzonderingen bewaren van de boekhouding 

Uitzonderingen op het bewaren van de boekhouding zijn er wel, 

In verband met het herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken.

Zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren.

U moet uw administratie ook 10 jaar bewaren als u elektronische diensten, radio- en televisie omroepdiensten en telecommunicatiediensten levert. 

kortere bewaartermijnen dan 7 jaar

Voor de overige gegevens kunt u met de belastingdienst afspraken maken over kortere bewaartermijnen dan 7 jaar.

Voor de basisgegevens en de overige gegevens kun je ook afspraken maken over de vorm waarin je de gegevens wilt bewaren

Bijvoorbeeld (papier/elektronisch) en het detailniveau (dagstaten & telstroken van de kassasystemen)

Deze Afspraken worden schriftelijk met de belastingdienst vastgelegd.

Bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s 

Bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en alle bestanden

U moet er dus voor zorgen dat deze bij een controle gemakkelijk kunnen worden gebruikt en beschikbaar zijn.


Met het uitsluitend bewaren van de bestanden in een afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht!

Laat u (een deel van) uw administratie verzorgen door een computer- of loonservicebureau?

Dan vallen de gegevensdragers van die servicebureaus waarop gegevens staan over uw onderneming,
ook onder de fiscale bewaarplicht. Bron

Voordelen goed bijhouden van de boekhouding

Naast het goed bewaren van je boekhouding, ben je ook verplicht een goede boekhouding / administratie bij te houden.

De administratie moet afgestemd zijn op de aard van uw bedrijf.

Daarom is het van belang voordat je een onderneming start eerst begint met het opstellen van je administratie.

Met een goed bijgehouden administratie heb je snel de beschikking over de cijfers en resultaten van je onderneming

Je hebt snel inzicht in kosten, omzet, en eventuele winst.

Aan de hand van deze cijfers kan je inspelen op de ontwikkeling en andere activiteiten en deze snel bij te stellen.

Administratieve verplichtingen voor de btw

Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw u moet betalen.

In de praktijk betekent dit dat u van de volgende zaken overzichten per tijdvak bijhoudt:

 • facturen die u zelf uitschrijft
 • facturen die u moet betalen
 • uitgaven
 • ontvangsten
 • privégebruik van goederen en diensten

Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verkoopboek, inkoopboek en kas- en bankboek.

Meer hierover leest u bij Wat administreert u voor de btw?.

Als u zaken doet met het buitenland, houdt u afzonderlijk bij:

 • verwervingen uit andere landen van de Europese Unie
 • ingevoerde goederen uit landen buiten de Europese Unie
 • leveringen aan andere landen van de Europese Unie
 • diensten aan andere landen van de Europese Unie
 • uitgevoerde goederen naar landen buiten de Europese Unie

Digitaal bewaren boekhouding

Moderne boekhoud pakketten hebben tegenwoordig de optie om alles geordend op te slaan in de cloud.

Mocht u over willen gaan naar de cloud dan is het verstandig goed op zoek te gaan naar een veilige aanbieder.

Keurmerk

Het Keurmerk Zeker-online stelt de betrouwbaarheid van cloud diensten vast, het keurmerk wordt verleend door de stichting Zeker-online.

Een oorspronkelijk idee van de Belastingdienst, Controle van de softwareleveranciers vindt jaarlijks plaats door een onafhankelijk team.

hoelang boekhouding bewaren

Btw Berekenen

Bereken hier uw Btw, inclusief of exclusief btw, 6% 9% 21%. snel en gemakkelijk met onze btw calculator