Kleine ondernemersregeling wordt veranderd: weet wat er gaat veranderen in 2020

Per 1 januari 2020 gaat er een nieuwe regeling in voor kleine ondernemers. Maar wat gaat er veranderen en wat moet je doen als je gebruik wilt maken van deze regeling?

In dit artikel staat meer duidelijkheid voor als deze nieuwe regels voor jou gelden.

Vervanging van de oude regeling

Op 1 januari gaat de nieuwe kleineondernemersregeling, hier verder afgekort tot KOR, van kracht. Deze vervangt de huidige KOR ook per deze datum.

De regels waaraan je moest voldoen in de oude regeling vervallen dan mee.

Per 1 januari kan het dus zijn dat als je dit jaar aan een bepaalde voorwaarde moest voldoen om in aanmerking te komen, dit niet meer geldt.

Andersom kan natuurlijk ook, dus kijk goed welke wijzigingen er gemaakt zijn en welke op jouw organisatie gelden.

Wanneer kan je aanspraak maken op de nieuwe KOR?

De belangrijkste indicator om te zien of je gebruik kan maken van de nieuwe KOR, is je omzet.

De hoogte van je omzet bepaalt of je aanspraak mag maken of niet.

Bij de nieuwe kleine ondernemersregeling geldt de regel dat je omzet niet hoger mag zijn dan 20 duizend euro per kalenderjaar. Als dit het geval is, kun je een vrijstelling krijgen van de btw-plicht.

Hiermee vervalt meteen de oude regeling waarmee je korting op de btw kan krijgen.

Naast de omzet zijn er meer zaken waaraan je moet voldoen

Naast de omzet zijn er meer zaken waaraan je moet voldoen, wil je aanspraak kunnen maken op de nieuwe KOR. Zo geldt de regeling alleen voor btw-ondernemers.

Je bent volgens de btw een ondernemer als je zelfstandig werkt, of dit nu is omdat je een eigen bedrijf hebt of omdat je zelfstandig een beroep uitoefent maakt hier verder niet uit.

Het woordje ‘zelfstandig’ is hier key. Verder maakt het ook niet uit in welke rechtsvorm je opereert.

Of je bedrijf nu een naamloos vennootschap is of een eenmanszaak, is bij de btw niet belangrijk.

Als laatste moet je onderneming gevestigd zijn in Nederland

Het gaat hier om een Nederlandse regelgeving voor de Nederlandse btw, waarom het alleen kan voor Nederlandse bedrijven.

Als internationaal bedrijf kan je hier alleen aanspraak op maken als je een vaste inrichting in Nederland hebt.

Ook rechtspersonen maken nu aanspraak op de nieuwe regeling

Het maakt dus niet uit in welke rechtsvorm je aan de slag bent als ondernemer, wil je aanspraak kunnen maken op de nieuwe KOR.

Vanaf 1 januari 2020 mag je niet alleen jezelf als persoon laten deelnemen, maar ook je bedrijf. Voordat de nieuwe regeling was bepaald, kon je alleen deelnemen aan de KOR als persoon van vlees en bloed of als een samenwerking van natuurlijke personen.

Met de nieuwe regeling kan je ook deelnemen als rechtspersoon an sich. Of je dan opereert als een stichting of een besloten vennootschap, maakt dan niet uit.

Elke rechtsvorm komt hiervoor in aanmerking.

Ook hier geldt weer dat je onder de grens van 20 duizend euro omzet op jaarbasis moet blijven om de KOR aan te mogen vragen.

Liever wel of liever niet, overweeg of je gebruik maakt van de regeling

Of je deelneemt aan de nieuwe KOR is afhankelijk van jezelf en je situatie. Je wordt niet verplicht om deel hieraan te nemen, het is een mogelijkheid.

Let wel, als je je aanmeldt voor de regeling zijn er zowel voordelen als nadelen aan verbonden.

Het is aangeraden om deze eerst tegen elkaar af te wegen, voordat er een beslissing genomen wordt.

Maar waar moet je met de voor- en nadelen dan extra op letten?

kleine ondernemersregeling btw berekenen ondernemers

Btw berekenen en afdragen

Als je gebruik maakt van de nieuwe Kleine ondernemersregeling, dan hoef je geen btw meer af te dragen.

Je hoeft dan ook geen aangifte meer te doen, behalve in bijzondere gevallen, zoals wanneer je uitsluitend vrijgestelde goederen en diensten levert.

Mocht je niet zeker weten of je wel of niet bij deze uitzonderingen behoort, raadpleeg dan de website van de Belastingdienst.

Hiertegenover is het geval dat je ook geen btw meer doorberekend aan je klanten. Op de factuur vermeld je dan ook geen btw. Mocht een klant hier wel om vragen, dan kan dit door te vermelden dat je een vrijstelling hebt.

Minder administratie

Omdat je geen btw-aangifte meer hoeft te doen, heb je minder administratieve verplichtingen. Dit kan zeer fijn voor je bedrijf zijn.

Schommelend inkomen

Niet bij iedere onderneming is de omzet elk jaar ongeveer gelijk. Het kan zijn dat je het ene jaar onder de grens van 20 duizend euro zit, en het andere jaar er weer boven. In sommige gevallen is het dan mogelijk om de regeling aan te vragen, maar dit is niet wenselijk. Zodra je boven de genoemde grens uitkomt, vervalt je recht op de KOR. Wanneer dit gebeurt, kan je drie jaar lang niet opnieuw de regeling aanvragen.

Eenmaal aangevraagd zit je er aan vast

Als je meedoet, doe je gelijk mee voor drie jaar. Tussentijds stoppen is niet mogelijk.

Je kan dus niet een grote investering of iets dergelijks doen in die tijd. De enige manier hoe je tussentijds kan stoppen, is wanneer je omzet boven de 20 duizend euro uitkomt.

Wanneer dit gebeurt, moet je dit direct aangeven.

Uitzonderingen

Net als bij elke regelgeving zijn er bij de KOR uitzonderingen wanneer je wel en niet aanspraak kan maken. Deze hebben met name te maken met in wat en naar wie je handelt.

Subnummers

Als je als ondernemer meer bedrijfsactiviteiten binnen één onderneming hebt, heb je vaak ook meer subnummers. Voor de nieuwe KOR gelden al deze nummers als één onderneming.

Verhuren van onroerende zaken

Als je deelneemt aan KOR, dan kun je er niet voor kiezen onroerend goed te verhuren onder belaste verhuur. Let hier dan ook op als je onderneemt in deze branche.

Importeren

Importeer je regelmatig goederen vanuit het buitenland, met name buiten de EU, dan kan het zijn dat je handelt met een vergunning artikel 23. Met de KOR wordt deze vergunning ingetrokken.

Mocht je nog twijfels hebben over of het een goed idee voor jouw onderneming is om de nieuwe KOR aan te vragen, kijk dan voor de zekerheid op de website van de Belastingdienst.

Btw Calculator

Om te weten hoeveel btw je moet afdragen over je producten of diensten kun je dit makkelijk berekenen met onze calculator.

Onze btw calculator proberen? Ga dan direct naar deze pagina.