Omzetbelasting, wat betekent het voor jou?

De omzetbelasting, voor veel mensen een terugkerend fenomeen, voor anderen een vraagteken.

Wat houdt het eigenlijk precies in? En waar dient het voor?

Is het ook op jou van toepassing of heb je er niks mee te maken? We gaan je proberen wegwijs te maken in de wereld van de verschillende soorten belastingen.

Nu richten we de blik op de omzetbelasting, een belastingvorm die aan verandering onderhevig is, om het nog wat makkelijker te maken!

Maar als je begrijpt waar omzetbelasting voor dient en hoe het werkt dan is het uiteindelijk best te begrijpen. Dus laten we er gelijk induiken.

Wat is omzetbelasting?

De technische definitie: omzetbelasting is een indirecte belasting die de overheid heft op de verkoop van producten of diensten.
En wat houdt dat in? Het komt er op neer dat als je een product of dienst levert, hier belasting op geheven wordt door de overheid.

Een voorbeeld: een schilder komt je huis schilderen, waar je hem voor betaalt.

De schilder moet vervolgens belasting betalen over het leveren van deze dienst.

Dat lijkt oneerlijk, maar bedenk wel dat deze belasting eigenlijk al in de prijs van het werk zit.
Om dit te verduidelijken kijken we even naar de naam van deze belasting.

Omzetbelasting, ook wel btw-aangifte of kwartaalaangifte

De term omzetbelasting is eigenlijk lichtelijk verwarrend. De genoemde schilder betaalt namelijk niets van zijn omzet.

Het gaat in feite om btw, oftewel belasting toegevoegde waarde.

Deze btw is een wettelijk onderdeel van het bedrag dat je schilder betaalt. De schilder rekent eerst zijn eigen tarief en berekent daarna de btw over dit bedrag.

Dit totale bedrag dien jij vervolgens te betalen aan de schilder. De schilder moet vervolgens aangifte doen over de geheven btw bij de belastingdienst.

Dit moet ieder kwartaal, waardoor er ook gesproken wordt over kwartaalaangifte.

Hoe het in de praktijk werkt

In het voorbeeld van de schilder bespreek je de opdracht met de schilder, waarna deze je een offerte stuurt, met hierin een specificatie van loon, materiaal en jawel: btw.

Stel dat het te rekenen bedrag voor de schilder €100,- zou zijn, is het na berekening van de btw €109,-.

Voor schilderwerk geldt namelijk het lage btw-tarief van 9%. Het totaalbedrag van de factuur van de schilder is dus €109,-, waarvan €9,- btw is. Deze €9,-, en de rest van de btw die het kwartaal is geheven.

Dit moet de schilder vervolgens afstaan aan de belastingdienst als omzetbelasting.

Hoog of laag btw-tarief?

Zoals gezegd geldt voor schilderwerk het lage btw-tarief voor de omzetbelasting. We kennen in Nederland drie verschillende tarieven. Het hoge tarief van 21%, het lage tarief van 9% en dan zijn er nog bepaalde producten met 0%, of diensten die vrijgesteld zijn van btw.

Deze laatste categorie gaat om producten voor de export, waarbij de belasting elders betaald wordt.

In het geval van de diensten gaat het om bepaalde werkzaamheden, zoals onderwijs, kinderopvang, uitvaartondernemers bijvoorbeeld.

Voor een uitgebreide lijst kun je even bij de belastingdienst kijken.

omzetbelasting online btw berekenen

Voorbelasting bij de omzetbelasting

Die €9,- van die schilder, die moet dus betaald worden aan de schilder, die het vervolgens aan belastingdienst betaalt? Niet helemaal.

Want de schilder heeft recht om voorbelasting af te trekken. Dat zijn de kosten aan btw die hij maakt om zijn werk uit te voeren.

Als de schilder een kwast koopt voor €5,79, dan betaalt hij hierover ook btw.

De 21% btw op de kwast bedraagt €1,-. De schilder mag nu voor de omzetbelasting de betaalde btw aftrekken van de af te dragen btw.

Dus de €9,- wordt met €1,- in mindering gebracht en zo moet de schilder dat kwartaal €8,- omzetbelasting afdragen.

De verschil tussen realiteit en het voorbeeld

Aangezien de schilder meer dan één klus per kwartaal heeft, meer dan €100,- rekent, en meer dan één kwast koopt voor het bedrijf zijn de realistische bedragen hoger en komen ze natuurlijk ook nooit zo makkelijk uit.

Maar het principe blijft hetzelfde. Betaalde btw over alles dat de schilder gebruikt voor het bedrijf mag afgetrokken worden van de te betalen omzetbelasting.

Andere aftrekbare kosten zijn voor een schilder bijvoorbeeld de kosten van het vervoer, telefoonrekening van de bedrijfstelefoon, stook- en huurkosten van een bedrijfspand en uiteraard de materiaalkosten.

Gelden deze regels voor alle schilders?

Omzetbelasting geldt voor alle bedrijven. Ben je een schilder in dienst van een bedrijf?

Dan heb je niets te maken met omzetbelasting en de kwartaalaangifte daarvan. Maar als je als zzp’er aan het werk bent dan geldt voor jou btw-plicht.

Zelfstandigen krijgen na aanmelding bij de Kamer van Koophandel een btw-nummer en na het uitvoeren van diensten of leveren van producten voor dit eigen bedrijf zijn ze verplicht btw te heffen en af te dragen.

Als je in loondienst bent bij een schildersbedrijf hoef je dit niet te doen. De eigenaar van het bedrijf doet dit natuurlijk wel.

Uitzonderingen op de regels

Zoals iedere goede regel is er ook op de omzetbelasting een uitzondering. Die heet de kleine-ondernemersregeling.

Die ontziet ondernemers met een kleinere omzet van de kosten en administratieve lasten van de omzetbelasting per kwartaal. Dit geldt vooral voor ondernemers die naast een baan een klein bedrijfje runnen, of andere parttime ondernemers.

Voor een kleinere boekhouding kan het nogal een gedoe zijn om alles bij te moeten houden. Voor alle betrokken partijen is het dan handiger en voordeliger om af te zien deze kwartaalaangiftes via een vrijstelling van de omzetbelasting.

Hoe werkt deze kleine-ondernemersregeling?

Per 1 januari 2020 gelden de volgende regels voor de omzetbelasting, gericht op de kleine-ondernemersregeling. Een ondernemer gevestigd in Nederland die jaarlijks minder omzet heeft dan €20.000,- komt in aanmerking voor deze vrijstelling.

Met deze vrijstelling hoeft de ondernemer geen btw meer te heffen en af te dragen, maar mag dus ook geen btw-aftrek meer toepassen.

Waar in het verleden een bepaald bedrag aan btw gehouden mocht worden, wordt nu alles verrekend.

Dit maakt de omzetbelasting overzichtelijker voor de belastingdienst en voor de ondernemer. Voor de kleinere ondernemer scheelt dit in de administratieve lasten, hoewel het voor de ondernemer die net boven de grens zit een klein financieel nadeel lijkt te worden, omdat ze nu geen enkele btw meer mogen houden.

Lees in dit artikel meer over de kleine-ondernemersregeling 2020. 

Als omzetbelasting niet over omzet gaat, welke belasting dan wel?

Ondernemers zijn niet alleen verplicht de omzetbelasting ieder kwartaal te regelen, er is ook de jaarlijkse inkomstenbelasting. Deze is voor ondernemers anders dan voor mensen in loondienst.

Bij deze belasting kijkt de belastingdienst wél naar je omzet en inkomen. Hier komt, gelukkig voor de ondernemer, wel wat fiscaal voordeel bij kijken.

Ook hier mogen investeringen en kosten afgetrokken worden van de omzet, zodat de inkomstenbelasting geheven wordt over het uiteindelijke belastbare bedrag.

Zijn dat niet erg veel fiscale voordelen?

Als je het zo hoort, lijkt het alsof ondernemers alleen maar belastingvoordeel krijgen. Maar bedenk ook dat ondernemers een risico lopen dat mensen in loondienst niet hebben. Als de schilder valt en een arm breekt, komt er de komende weken geen geld binnen!

Tenzij er een, veelal erg dure, arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten.

En ook het pensioen van de zelfstandige schilder zal door de schilder zelf opgebouwd moeten worden. Het is zoals die bekende voetballer ooit zei: “Elk voordeel heb zijn nadeel.”

Hoe zorg je dat je alles goed regelt?

Omzetbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsadministratie: je moet er maar tijd voor maken en het allemaal begrijpen.

Onze schilder is ongetwijfeld goed in het verven van je huis, maar dat maakt onze schilder nog geen expert in het regelen van de omzetbelasting.

Hier kan het lonen om een boekhouder of accountant in de arm te nemen. Dit klinkt als een dure onderneming, maar men zegt niet voor niets dat een goede accountant zichzelf terugverdient.

Het geeft je zekerheid dat je niets verkeerd invult bij de belastingdienst, want doe je dat wel dan weten ze je snel te vinden. Een goede boekhouder of accountant ontzorgt.

Tips voor de omzetbelasting

Nog een aantal specifieke tips voor de omzetbelasting. Zorg allereerst dat je op tijd bent met aangifte te doen, ieder kwartaal weer.

Ben je te laat? Dan krijg je van de belastingdienst een boete van €65,-. Heb je de administratie niet op orde, maar moet je toch aangifte doen? Geef overal 0 op en dien de omzetbelasting in.

Je kunt voor de inkomstenbelasting over het betreffende jaar een suppletie indienen, waarmee je naderhand alsnog de juiste bedragen kunt invoeren.

En wat betreft de voorbelasting: zorg dat je de bonnetjes bewaart. Als de belastingdienst controleert, moet onze schilder wel kunnen bewijzen dat de kwast daadwerkelijk gekocht is.

Belast jezelf niet te veel met de omzetbelasting

Hopelijk is het fenomeen omzetbelasting nu iets duidelijker voor je geworden. Hoewel het in de eerste instantie een overweldigend idee kan zijn, is de praktijk gelukkig vrij overzichtelijk.

Weet je het allemaal niet zo zeker? Je kunt contact opnemen met de belastingdienst, waar ze je graag helpen.

Immers: als jij je omzetbelasting goed doet, hebben zij er ook minder werk van.

En je hebt vast een ondernemer in je vrienden- of kennissenkring die je een paar dingen kan laten zien over de omzetbelasting.

Heb je specialistische hulp nodig?

Ga dan toch eens kijken voor een boekhouder of accountant, die kunnen je zeker helpen met jouw omzetbelasting.

Btw Calculator

Om te weten hoeveel btw je moet afdragen over je producten of diensten kun je dit makkelijk berekenen met onze calculator.

Onze btw calculator proberen? Ga dan direct naar deze pagina.