Suppletie omzetbelasting

Suppletie omzetbelasting , wellicht heb je in een bepaald tijdvak te veel of te weinig omzetbelasting (btw) betaald. Dat kun je corrigeren met een suppletie omzetbelasting, ook wel suppletie-btw genoemd.

Wat moet je doen?

Je kunt de fout herstellen door het formulier Suppletie Omzetbelasting, dat je kunt vinden op de beveiligde site van de belastingen online naar de Belastingdienst te sturen.
Het betreft altijd een correctie achteraf.

Het indienen van een aangevulde of gewijzigde aangifte inkomstenbelasting over hetzelfde tijdvak is dus niet mogelijk.

Een suppletie omzetbelasting is niet altijd verplicht

Een foutieve aangifte omzetbelasting (btw) moet in principe worden gecorrigeerd. Vanaf 2012 ben je verplicht om een foutieve aangifte btw over de afgelopen 5 jaar te melden aan de Belastingdienst.

Niet corrigeren van een foutieve aangifte kan een door de Belastingdienst opgelegde verzuimboete of vergrijpboete tot gevolg hebben.

Op die verplichting is wel één uitzondering:
Je mag de btw-correctie verwerken in je btw-aangifte over het volgende tijdvak als het te verrekenen bedrag niet hoger is dan € 1.000.

Door het niet verplicht stellen van een suppletie omzetbelasting bij kleine btw-correcties worden de administratieve lasten verminderd.

De suppletie omzetbelasting en de kleine ondernemer

Ben je een kleine ondernemer die gebruikmaakt van de Kleine ondernemingsregeling? Let dan op! De zojuist genoemde grens van € 1.000 geldt niet voor jou.

Je moet een terug te ontvangen of te betalen bedrag verrekenen in je aangifte van het betreffende jaar (in het laatste aangiftetijdvak).

Hoe doe je dat? Door het bedrag te vermelden bij vraag 5d in het aangifteformulier:

“Vermindering volgens de kleine ondernemingsregeling”

Wellicht heb je de aangifte van het betreffende jaar al ingediend zonder het bedrag bij de zojuist genoemde vraag te vermelden.
Dan moet ook jij het formulier Suppletie Omzetbelasting gebruiken.

Suppletie aangifte omzetbelasting

Stel je krijgt van de Belastingdienst het verzoek om btw te betalen. Heb je te veel omzetbelasting betaald?
Dan stuur je het formulier Suppletie Omzetbelasting naar de Belastingdienst. Je verzoekt de Belastingdienst om het te veel betaalde bedrag terug te betalen.

Bij voorkeur doe je dat uiterlijk 6 weken na het verstrijken van de betalingstermijn, want dan heb je nog de mogelijkheid om bij een afwijzende beslissing van de Belastingdienst bij de rechter in beroep te gaan.

Je hebt te weinig btw aangegeven en betaald

Stel je weet dat je te weinig btw hebt betaald. Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de Belastingdienst.

Zorg dat je het meldt aan de Belastingdienst voordat de Belastingdienst ontdekt dat je nog een btw-schuld hebt.
Ook hiervoor gebruik je het zojuist genoemde formulier. De Belastingdienst stuurt je dan een naheffingsaanslag.

Je kunt voorkomen dat deze naheffingsaanslag wordt vermeerderd met een verzuimboete en een naheffingsrente.
Het zelf melden van de onjuiste aangifte is van belang wegens de mogelijke verzuimboete.

De mogelijke verzuimboete is 5% van het btw-bedrag dat je had moeten betalen.

Een naheffingsrente kun je voorkomen door binnen drie maanden na afloop van het betreffende jaar te melden dat je te weinig btw hebt betaald.

Er moet dan wel sprake zijn van een vrijwillige verbetering.

Maak je bewust geen melding van de te weinig betaalde btw?

Door het bewust niet corrigeren van te weinig betaalde btw met een suppletie inkomstenbelasting kan de Belastingdienst je een vergrijpboete opleggen.
Dit is doorgaans een hoger bedrag dan de mogelijke verzuimboete.

Het niet kunnen betalen van je btw-schuld

Stel je hebt in het verleden te weinig omzetbelasting betaald. Je hebt dan dus een btw schuld bij de belastingdienst. Wellicht ben je niet in staat om die btw schuld te betalen. Dan kan er het volgende gebeuren:

 • De Belastingdienst kan je uitstel van betaling verlenen.
 • Er kan een betalingsregeling worden getroffen.
 • Wellicht kan je btw-schuld verrekend worden met het teruggeven van een andere belasting of premie Volksverzekeringen.
 • Kwijtschelding is in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

Het niet indienen van de suppletie omzetbelasting is niet aan te raden

Wellicht zit je als ondernemer even krap bij kas. Je weet dat je te weinig btw hebt betaald.
Toch heb je geen suppletie omzetbelasting ingediend. Je hebt het niet gedaan omdat je krap bij kas zit.

Bedenk dat dit niet erg slim is de betaling van een naheffing uit te stellen. Fe belastingdienst kan dan namelijk een tweetal boetes opleggen:

 • Je kunt een boete krijgen voor het feit dat je geen suppletieaangifte hebt ingediend.
 • Je kunt een boete krijgen omdat je de verschuldigde btw niet tijdig hebt betaald.

De boetebedragen zijn fors, namelijk voor beide boetes samen maximaal 100% van het bedrag aan btw dat je verschuldigd was.
Bovendien berekent de Belastingdienst 4% rente.
Je loopt dus het risico dat je meer dan het dubbele bedrag moet betalen. 

Kun je de naheffing van de Belastingdienst echt niet betalen? Wellicht is het mogelijk om geld te lenen bij een bank.
Bedenk dat het uitstellen van betalen veel duurder kan zijn dan het lenen van geld bij de bank.

De verzuim- en de vergrijpboete

Wil je het betalen van een boete per se voorkomen? Dan is het goed om te weten waarvoor je een verzuim- of een vergrijpboete kunt krijgen.
De genoemde bedragen zijn van 2019.

Je kunt een verzuimboete krijgen om de volgende drie redenen:

 • Omdat je geen aangifte of te laat aangifte hebt gedaan. De boete bedraagt dan maximaal € 65.
  Je kunt deze verzuimboete voorkomen door binnen 7 dagen alsnog aangifte te doen.

 • Omdat je niet, te laat of te weinig hebt betaald. Je moet dan doorgaans 3% van het niet of te laat betaalde bedrag betalen.
  De minimale boete bedraagt € 50, terwijl de maximale boete € 5.278 bedraagt.

  Let op! Bij het keer op keer te laat betalen kan de boete 10% worden. Je kunt deze verzuimboete voorkomen door het verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te betalen.

 • Voor het bewust doen van een verkeerde aangifte.
  De verzuimboete is dan 5% van het te betalen bedrag.
  Je kunt deze boete voorkomen door tijdig zelf een suppletie omzetbelasting in te dienen. 

Je kunt een vergrijpboete krijgen om de volgende twee redenen:

 • Omdat de onjuiste aangifte door de inspecteur wordt gezien als grove nalatigheid.
  Meestal moet je dan 25% van het verschuldigde bedrag betalen als boete.
  Dit bedrag kan, afhankelijk van de omstandigheden, zelfs oplopen tot 100% van het verschuldigde bedrag.

 • Omdat je, met de bedoeling om zo weinig mogelijk belasting te betalen, opzettelijk een onjuiste aangifte hebt gedaan.
  De boete is dan minimaal 50% van het verschuldigde bedrag.
  Deze boete kan oplopen tot 100% van het verschuldigde bedrag.