Wat is Btw?

Btw staat voor belasting toegevoegde waarde en is een omzetbelasting. De btw wordt geheven bij de verkoop van een product of dienst. Je betaalt dan ook btw op vrijwel alle producten en diensten die je afneemt. Als je consument bent is de (web)winkelier wettelijk verplicht om aan jou de prijs inclusief btw te tonen.

Wat betekent btw voor de ondernemer?

Een ondernemer betaalt btw over de waarde die hij toevoegt aan een product of dienst. In andere woorden, de ondernemer moet btw afdragen over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs plus onkosten. Als ondernemer kan je de btw die je betaald hebt over ingekochte producten en diensten terugvragen van de belastingdienst.

Wat is het btw tarief?

Er zijn drie soorten btw-tarieven in Nederland. Op de meeste goederen en diensten geldt een btw-tarief van 21%. Voor bijvoorbeeld voedingsmiddelen en een aantal diensten zoals de kapper of de fietsenmaker geldt een btw-tarief van 6%. Voor bijvoorbeeld internationaal personenvervoer geldt een btw-tarief van 0%. Klik hier voor een volledig overzicht van de producten en diensten die onder de verschillende btw-tarieven vallen.

Verhoging van het Btw Tarief

Het hoogste btw-tarief is in oktober 2012 omhoog gegaan van 19% naar 21%. Dit had tot gevolg dat veel producten duurder werden. Met name huishoudens met een lager inkomen hadden hier last van, omdat zij een groter deel van hun inkomen besteden aan goederen en diensten.

Btw Calculator image

Btw Nultarief en vrijstellingen

Als goederen worden geëxporteerd van uit Nederland naar het buitenland en daar worden verbruikt, vallen ze niet onder de omzetbelasting in Nederland. De omzetbelasting wil namelijk alleen het verbruik in Nederland belasten. In deze gevallen geldt het zogenaamde Nultarief, en hierover hoeft geen Btw berekent te worden.
Voor de levering van producten en diensten aan ondernemers en rechtspersonen in EU-landen geldt het ‘bestemmingslandbeginsel’. Dit houdt in dat de heffing van de Btw plaats vindt in het EU-land waar de goederen heen worden geëxporteerd. Let op: als je goederen of diensten levert aan particulieren in andere EU-landen, dan moet je wel BTW heffen. Meer informatie over BTW en het exporteren van producten kun je hier lezen

Let op: goederen en diensten die worden geleverd aan particulieren in andere EU-landen komen niet in aanmerking voor het Nultarief, hierover moet wel Btw in rekening worden gebracht en afgedragen.